Hit- és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ alapján az egyházi jogi személy által az állami általános iskolában szervezhető kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás, valamint intézménytípustól és fenntartótól függetlenül szervezhető fakultatív hittanoktatás szervezésére Nagyhegyes település közigazgatási területén a Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközség (székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 30.), mint az egyházon belül működő önálló jogi személy szervezésében Szilágyi Zoltán lelkipásztor jogosult, valamint Római Katolikus Egyház, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (székhelye: Balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség, 4060 Balmazújváros Kossuth tér 17.) szervezésében Hasulyó János plébános jogosult.