Pályaorientációs nap

Nem lehet elég korán kezdeni a pályaválasztást. A gyerekek elmondásuk szerint már ovis korukban is tudták, hogy mik szeretnének lenni felnőtt korukban.
Április 26-án az alsós osztályok jelenléti oktatás, a felsősök pedig digitális munkarend keretében vettek részt osztályonként a pályaorientációs programokon.
Az 1. osztályosok a délelőtt folyamán foglalkozásokkal ismerkedtek. Foglalkozásokat kellett felismerni képek alapján. Elmondták, kinek mivel foglalkoznak a szülei.
Megnézték a „Mese a 7 mesterségről” c. diafilmet és „Mekk Elek” c. mesét. Beszélgettek a mesékben előforduló szakmákról. valamint arról, hogy miért nem sikerült Mekk Eleknek semmit sem megcsinálni. Miért volt kontár? Kisfilmeket is néztek több szakmáról (fodrász, borbély, asztalos, állatorvos, pék). Elmondták a gyerekek, hogy ki milyen foglalkozást szeretne választani, ezt le is rajzolták.
Szakmák összekevert képeit kellett összeilleszteni, színezni.
Majd interaktív feladatokat oldottak meg a témakörben.A 2. osztályosok beszélgetőkörön felelevenítették az előző évben szerzett ismereteket, majd mindenki mesélt arról, hogy mi szeretne lenni felnőtt korában.
A következő órán a mesék birodalmában barangoltak, és lerajzolták, hogy milyen szakmákkal próbálkozott a mesehős.
Fontos állomás volt a népi mesterségekről szóló ppt megtekintése. A legérdekesebbnek a kovács munkáját tartották a gyerekek, aki még tojást is patkolt.
Utolsóként a megszerzett ismeretekről újságpapírból montázst készítettek, a munkaeszközöket pedig gyurmából formázták meg.
3-4. osztályban beszélgettünk a szülők munkájáról és az érdekes foglalkozásokról. Activity játékban mutogatták el a különböző szakmákat.
Két feladatlapot is megoldottak, a jellemző tárgyak segítségével találták ki a foglalkozásokat, majd a kakukktojást kerestek.
Játszottak akasztófa-játékot és számos Wordwall és LearningApps feladatot is megoldottak az interaktív táblánál.
A felső tagozat 5-6. évfolyamán játékos formában ismerkedtek a tanulók a pályaorientáció fogalmával, majd bemutatták egymásnak szüleik foglalkozását. Előzetes feladatként a tanulók interjút készítettek a szüleikkel, kitérve a gyermekkori terveikre, és azok megvalósulására. A szakmákkal történő játékos ismerkedést segítették az alkalmazott kooperatív játékok, pl. a Tabu, a Ki vagyok én?
A Google űrlap megoldása (kakukktojás /szakma kvíz) már „igazi”ismereteket kívánt.
Érdeklődésük, képességeik és a reális önismeretük feltérképezésére feladatlapot töltöttek ki, melyet az osztályfőnökök értékeltek ki.
A nap zárásaként foglalkozásismertető kisfilmeket tekintettek meg.A 8. osztályos tanulók a pályaorientációs napon már hellyel-közzel tudták, hogy milyen középiskolában folytatják tanulmányaikat, milyen szakmát fognak tanulni a következő tanévtől. Bemutatták egymásnak az általuk választott szakmát, elmesélték, hogy képzelik el egy napjukat a leendő munkahelyükön. Megbeszélték, milyen képességek fejlesztésére van még szükségük a választott munkaterületen. Önéletrajzot írtak egy fiktív munkahelyre, ahol majd mostani elképzelésük szerint szívesen dolgoznának.

Molnár Enikő
intézményvezető-helyettes