A nemzeti összetartozás napja

Június 4-e gyásznap hazánk életében. Az első világháborút lezáró trianoni békére emlékezünk. Ez a békediktátum a legtragikusabb esemény a magyar nemzet történelmében. Elszakította tőlünk hazánk területének 2/3-át, lakosságának 60 %-át. Soha ilyen súlyos veszteség még nem érte hazánkat.   2010. május 31. óta a nemzeti összetartozás napja június 4. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 

Ez azt jelenti, hogy  a magyar nemzet tagjai akár határon innen, akár határon túl élnek, egy nemzethez tartoznak. Iskolánk számára külön öröm, hogy tanulóink hosszú évek óta részt vehetnek a Határtalanul programban, és csodálatos napokat tölthetnek Erdélyben. Emlékezzünk együtt!