Digitális témahét

Ebben az évben, márc.22-26. között került sor a Digitális témahét eseményeire. Az Alsós munkaközösség a 2. 3. és a 4. évfolyam bevonásával egy projektet valósított meg, a Kráter-tó története címmel.

A Kráter-tó a falu határában lévő ipari emlékhely és turisztikai látványosság. Keletkezésének történetét szinte minden nagyhegyesi ember ismeri, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is ismerjék meg a történetét.

Minden évben, az év különböző szakaszaiban tervezünk ide gyalogos, vagy kerékpártúrát. Hagyományaink közé tartozik a Világ Gyalogló Napon való részvétel, melyet a Magyar Szabadidősport Szövetség hirdet meg évente. Futó-, horgász- és íjászversenyeknek is helyszínt ad a tópart, de turisták is gyakran látogatják.

A pandémia miatt, valamennyi feladatot online oktatás keretében valósítottuk meg. A témahét nyitó napján ismertettük a gyerekekkel a projektet, majd elindítottuk a gyűjtő és alkotómunkát. Naponta beszéltünk, segítettük, irányítottuk őket.

Padlet felületen gyűjtötték össze az információkat a Kráterról. A felület használatát, a feltöltés módját informatika órán sajátították el. A 2 osztályosok rajzokat készítettek, lefotózták és elhelyezték a felületen. Készítettek zajtérképet is, a tónál rögzített hangok az ébredő tavasz hangjai. A 3-4. osztályosok képeket, újságcikkeket gyűjtöttek a Google használatával, fogalmazást írtak Word dokumentumba, sőt PPT-t is készítettek. Riportok is készültek Messenger és diktafon segítségével, az elkészült hanganyagokat is feltöltötték a gyerekek. Sikerült interjút készíteni Bajusz Istvánné polgármester asszonnyal, aki a Kráter-tóval kapcsolatos jövőbeli terveket is ismertette.

A Digitális Témahét zárásaként megnéztük az osztályokkal az elkészült Padletet: a képeket, rajzokat, a PPT-ket, riportokat, végül minden tanuló kitöltött a szerzett ismeretekről egy Google Űrlapot is.

Mellékeljük az elkészült felületet, jó böngészést kívánunk!

https://padlet.com/bokacsferencne/sxwb3tz0ouhubzep?fbclid=IwAR2OALkC0DhI...

Tóth Sándorné